Våra tjänster

Vi levererar


Vi är engagerade och dedikerade järnvägsbranschen. Vi tycker att det är viktigt att leverera generalist- och specialistrådgivningstjänster inom de mest centrala delarna av verksamheten. Vi behärskar komplexiteten inom järnvägen, där funktionen är beroende av samspelet mellan flera korrelerande system. Vi levererar

 • Projektledning
 • Project Launch
 • Risk Management
 • Kommersiell projektledning
 • Tekniska experter

Systems Engineering inom

 • Spårburna fordon
 • Trafik
 • Signalsystem
 • Wayside IT
 • Drift och underhåll
 • Depå
 • BEST
 • Miljö

Vi är heltäckande

 

Vi är heltäckande och levererar generalist- och specialistrådgivningstjänster genom de olika faserna av fordonets och systemets livscykel. Vi arbetar inom

 • Tidiga skeden och behovsanalys
 • Upphandling
 • Projektgenomförande
 • Produktion och fordonsleverans
 • Förvaltning
 • Drift och underhåll

Experter inom projektledning som täcker 

 • Projektetablering
 • Projektplan, tidsplan samt processer för hantering av tid, kostnad och kvalitet 
 • Projektuppstart
 • Bemanning och teambuilding
 • Uppföljning, styrning och ledning
 • Projektavslut

Hörnstenar i våra rådgivningstjänster

01.


Kompetens


Våra rådgivningstjänster bygger på djup kompetens inom järnvägssektorn. Vi behärskar både helheten och de detaljerade tekniska disciplinerna.

02.


Effektivitet


Vår rådgivning bygger på ett effektivt utförande i alla avseenden. Vi hanterar våra uppdrag i syfte att stärka våra kunders konkurrenskraft inom järnvägssektorn.

03.


Integritet


Våra rådgivningstjänster bygger på integritet med en tydlig ståndpunkt i vår rådgivning. Vi gör skillnad eftersom vi kan utmana det befintliga.


04.


Passion


Våra rådgivningstjänster bygger på passion för järnvägssektorn, våra kunder, hållbarhet och den långsiktiga kapitalförvaltningen av järnvägsfordon.Tveka inte att kontakta oss så kan vi berätta mer om hur vi kan göra din verksamhet än mer konkurrenskraftig.