Välkommen till


Nordic Transportation Advisory
Vi är dedikerade till hållbara transporter och strävar efter att stärka järnvägens konkurrenskraft. Vi tillför värde till våra kunder genom ett helhetsperspektiv grundat i sakkunskap som kombineras med innovativa perspektiv.

 

Projektledning

Vi levererar rådgivningstjänster inom projektledning, upphandling, förvaltning och teknisk projektledning genom alla faser av fordonets livscykel på både leverantörs- och beställarsidan.


LÄS MERTekniska experter

Vi levererar erfarna rådgivare med teknisk expertis inom både rullande materiel, system och systemövergripande processer, till exempel drivsystem, fordonsinredning, RAM/LCC och asset management.


LÄS MER

Systems Engineering

Vi har bred kunskap och förståelse för komplexiteten av systemteknik inom järnvägsprojekt, där funktionen är beroende av samspelet mellan flera korrelerande system; till exempel fordon, signalsystem, IT, trafik, underhåll, depå, mark och miljö.


LÄS MERTidiga skeden och upphandling


Vi har lång erfarenhet av tidiga skeden, på både leverantörs- och beställarsidan, för anskaffning av rullande materiel och trafikupphandlingar. Vi erbjuder konsultstöd genom hela processen från förupphandling genom upphandlingsfasen till kontraktstilldelning, till exempel har vi erfarenhet av att fastställa den tekniska och kommersiella strategin för investeringar och drift av rullande materiel för en framgångsrik fordonsinvestering.

Projektgenomförande


Vi har erfarenhet av projektgenomförande och kontraktsledning av stora och komplexa fordonsprojekt, både leveranser av nya fordon och uppgraderingsprojekt. Vi leder större projekt och program samt specialiserade områden inom tekniska och kommersiella discipliner.

Execution
Creativity
Speed
Culture
Passion